Biuletyn Informacji Publicznej Załatwianie spraw - Wydział Wyrobów Budowlanych - Wydział Wyrobów Budowlanych - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Wydział Wyrobów Budowlanych

Niedziela, 28 stycznia 2018


Do zakresu działania Wydziału Wyrobów Budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych należy:

  1. prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych;
  2. prowadzenie postępowańadministracyjnych w I instancji;
  3. udziałw kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie;                                                                     ,
  4. zlecanie badańpobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
  5. przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postanowieńi decyzji; 
  6. wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
  7. sporządzanie rocznego planu kontroli;
  8. sporządzanie sprawozdańz wykonania rocznego planu kontroli uwzględniających kontrole doraźne;
  9. bieżąca współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  10. wykonywanie innych zadańzleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Masny
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Masny Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL