Biuletyn Informacji Publicznej Załatwianie spraw - Wydział Orzecznictwa Administracyjnego - Wydział Orzecznictwa Administracyjnego - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

Niedziela, 28 stycznia 2018

Załatwianie spraw - Wydział Orzecznictwa Administracyjnego


Sposób załatwiania spraw przez WOA


Zadania własne wynikające z zakresu działania, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WINB:

  1. prowadzenie w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora postępowań odwoławczych dotyczących decyzji wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, postępowań nadzwyczajnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przygotowywanie decyzji i. postanowień w prowadzonych postępowaniach oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
  2. występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
  3. współpraca z organami administracji architektoniczno - budowlanej i przeka­zywanie pisemnych informacji o podjętych rozstrzygnięciach;
  4. przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy wydziału;
  5. wykonywanie innych zadańzleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Znamiec
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Masny Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL