Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Organizacyjno - Prawny - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 01.06.2020, 10:05

Wydział Organizacyjno - Prawny

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Wydziale Organizacyno - Prawnym Skargi i wnioski przyjmowane i załatwiane są na podstawie przepisów Działu VIII – „Skargi i wnioski” ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (
©2001-2020 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL