Biuletyn Informacji Publicznej Załatwianie spraw - Wydział Inspekcji i Kontroli - Wydział Inspekcji i Kontroli / Wydział ds. Obronności i Bezpieczeństwa - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Wydział Inspekcji i Kontroli / Wydział ds. Obronności i Bezpieczeństwa

Niedziela, 28 stycznia 2018

 

Zakres działania Wydziału Inspekcji i Kontroli
 

1)      opracowanie planów kontroli i inspekcji;

2)    prowadzenie zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora planem inspekcji w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych;

3)      sprawdzanie stosowanych wyrobów budowlanych pod kątem dopuszczenia ich do obrotu i stosowania w budownictwie;   

4)      prowadzenie kontroli działania administracji architektoniczno - budowlanej w starostwach powiatowych;

5)      prowadzenie inspekcji i kontroli doraźnych zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora;

6)      sprawowanie nadzoru nad postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych;

7)      wykonywanie zadańorganu nadzoru budowlanego pierwszej instancji w spra­wach obiektów i robót budowlanych, o których mowa  w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane;

8)      prowadzenie jako organ I instancji postępowania egzekucyjnego i wydawanie
rozstrzygnięć z zakresu egzekucji administracyjnej w sprawach, o których mowa w pkt. 7;

9)      prowadzenie spraw związanych z nakładaniem grzywien w formie mandatu karnego, w tym rozliczeń druków ścisłego zarachowania.

10)    wykonywanie innych zadańzleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Kalinka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Masny Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL