Biuletyn Informacji Publicznej Petycje - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Petycje

Niedziela, 28 stycznia 2018

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza się informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

2015r.

W roku 2015 do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).


Petycja nr 1/2016, data wpływu 17.06.2016 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 07.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Komisarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL