Biuletyn Informacji Publicznej Dla osób niesłyszących - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 01.06.2020, 10:05

Dla osób niesłyszących

Poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Dla osób niesłyszących

POMOC TŁUMACZA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się:

e-mail: winb@winb.wroc.pl

fax:  (71) 343 01 58

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu zapewnia również dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego).

W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod  e-mail: winb@winb.wroc.pl lub nr faksu (71) 343 01 58.

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

Email lub nr faksu lub nr telefonu,

Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu,

Termin spotkania (co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem).

Metadane

Data publikacji : 20.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
©2001-2020 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL