Biuletyn Informacji Publicznej Akty prawne - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 01.06.2020, 10:05

Akty prawne

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 08 września 2009

Teksy jednolite ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie opublikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl .

Metadane

Data publikacji : 08.09.2009
Data modyfikacji : 29.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Komisarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2020 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL