Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 01.06.2020, 10:05

Strona główna

 

 

UWAGA

Szanowni Państwo,

utworzyliśmy dla tych z Państwa, którzy mimo zaistniałej sytuacji preferują złożenie wniosku w wersji papierowej, miejsce podawcze dające możliwość przekazania kompletu dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami. Znajduje się ono w naszej siedzibie na drugim piętrze.

Potwierdzenie złożenia dokumentów nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. 

UWAGA

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,

na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników z dniem 25 maja 2020 r. wprowadza się system indywidualnej obsługi klienta wyłącznie wg zapisów telefonicznych lub e-mailowych.   

(71) 346 32 40
(71) 346 32 41

winb@winb.wroc.pl

 

Na korytarzu przebywać mogą wyłącznie osoby zapisane na daną godzinę na 5 minut przed przyjęciem.

Osoby stawiające się siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu zobowiązane są stosować środki ochrony osobistej (obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego)

Proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

                                                                                                                                                          Piotr Wiss

                                                                                                          Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 

Witamy
w Biuletynie Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
we Wrocławiu!

©2001-2020 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL